ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ NAS CYKLICZNIE ORAZ KORZYŚCIAMI JAKIE ONE OFERUJĄ.

 

Poza formalnym zaświadczeniem po ukończeniu szkolenia, odniesiesz korzyść z nabytej wiedzy a twoi pracownicy nabędą umiejętność bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. Całość zostanie przedstawiona w ciekawy sposób przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem i przygotowaniem dydaktycznym.
Oferujemy szkolenia stacjonarne w Gorzowie Wlkp.

OFERTA SZKOLEŃ

  • instruktaż ogólny bhp, którego celem jest zapoznanie pracowników z  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, a także zasad udzielania pierwszej pomocy
  • szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którego celem jest poznanie sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, warunkami środowiska pracy, tworzenia stanowisk zgodnych z wymogami bhp i ppoż.; umiejętność motywowania pracowników do właściwych postaw oraz zapoznanie z dokumentacją i wymaganymi przepisami
  • szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którego celem jest poprawienie wydajności poprzez właściwe zachowania ; umiejętność postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii; wykonywanie powierzonych zadań w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia; poznanie zagrożeń na stanowisku pracy i omówienie sposobów profilaktyki
  • szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych, którego celem jest poznanie metod bezpiecznej pracy, unikania niebezpiecznych zachowań, umiejętność postępowania w razie wypadków, pożaru, awarii; omówienie profilaktyki związanej z pracą biurową
  • szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli, którego celem jest poznanie metod bezpiecznej pracy, profilaktyka głosu, ochrona zdrowia, unikania zagrożeń, a także umiejętność postępowania w razie wypadku, awarii, pożaru
  • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, którego celem jest umiejętność udzielania pomocy osobie poszkodowanej oraz nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantoma
  • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, którego celem jest poznanie zasad postępowania w razie pożaru, prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji oraz zaznajomienie uczestników z przepisami ochrony przeciwpożarowej
  • szkolenie z zasad prowadzenia ewakuacji, którego celem jest umiejętności prowadzenia akcji ewakuacyjnej w przedsiębiorstwie oraz przygotowywanie do praktycznego sprawdzenia ewakuacji; szkolenie może się kończyć próbną ewakuacją z podsumowaniem wyników